toggle menu

Frans

De opleiding Vertaler Frans koppelt de eigenschappen van een taalstudie aan die van een beroepsopleiding. Niet alleen gaat u intensief aan de slag met de Franse taal en het opbouwen van vertaalvaardigheid, maar ook werkt u aan de kennis, eigenschappen, vaardigheden en technieken die u straks nodig kunt hebben om uw nieuwe beroep uit te oefenen.

Al studerend groeit u verder uit tot kenner van de Franse taal en cultuur. Het bijzondere bij deze studie is nu dat u ook steeds beter de verschillen ziet - én overbrugt - tussen de Nederlandse leef- en denkwereld en die van de Fransen. Dat is immers wat een vertaler moet kunnen om de boodschap, in beide vertaalrichtingen, over te brengen. Daarom zal veel couleur locale uw deel zijn: het gevoel dat de Fransen hebben bij sommige bewindslieden, kranten en tv-zenders, hoe zij tegen de Staat, tegen werkgevers, tegen religies aankijken. Maar uiteraard bent u zich ook bewust van de typische houding van de Nederlanders ten opzichte van zaken als overheid, media of gezag. Als vertaler bent u bruggenbouwer, probleemoplosser, communicatiedeskundige en cultuuradviseur. En daarmee een onmisbare steun en toeverlaat bij grensoverschrijdende contacten.

In de opleiding gaat u teksten vertalen van zeer uiteenlopende aard: van handleidingen van hoogrendementsketels tot beschouwingen over het Nederlandse gedoogbeleid. U kunt u voorstellen dat daarbij de nodige culturele, terminologische en linguïstische kennis, maar vooral ook een grote vertaalvaardigheid komt kijken. De spil van de opleiding is dan ook het vak Vertalen, waarbij uw - Franstalige en Nederlandstalige - docenten uw gidsen zijn. Tevens gaat u werken aan taalverwerving, tekstredactie in beide talen, samenvatten en maatschappijkennis. Zoals eerder gezegd is er ook aandacht voor vertalen als beroep: het omgaan met hulpmiddelen, ondernemen, relatiebeheer, beroepsethiek, etcetera.

De afsluitende examens worden afgenomen door de Stichting Examens Tolken/Vertalen.