toggle menu

Permanente educatie

ITV Hogeschool biedt op de website ITV Levenlang Leren modules voor nascholing van vertalers en tolken. Deze modules (zogenaamde 'minors' - deze term wordt in de informatie verder gebruikt) worden in bijeenkomsten gegeven, of kunnen op afstand gevolgd worden, eventueel voorafgegaan door een inleidend college. De minors worden gegeven door ervaren docenten en de cycli worden afgesloten met een certificaat. ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen is een geaccrediteerde hbo-opleiding. Het diploma wordt erkend voor inschrijving in het Register be√ędigde tolken en vertalers.

Voorbeelden van minors zijn achtergrondkennis en terminologie op het gebied van juridische of financieel-economische onderwerpen. Studenten van ITV Hogeschool volgen deze minors als onderdeel van de eindfase van de studie.

Klik hier voor de website ITV Levenlang Leren.