toggle menu

Studie

Bachelorstudie
De studie bij ITV Hogeschool is een hbo-studie. Dat wil zeggen dat het totale programma 240 studiepunten (EC - European Credits genoemd) beslaat, verdeeld over vier jaar. Per jaar kunt u 60 EC halen.

Er zijn taalspecifieke en taaloverstijgende colleges. De wekelijkse of maandelijkse taalspecifieke colleges, die meestal de vorm van werkcolleges hebben, gaan over alle aspecten van de taalvaardigheid en het vertalen, zoals schrijfvaardigheid, cultuur, geschiedenis, literatuur of grammatica. De taaloverstijgende colleges zijn bedoeld voor de studenten van alle talen. Tijdens deze colleges, die u volgt te midden van de studiegenoten van de zes talen, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch en Spaans, krijgt u inzicht in het beroep van de tolk of de vertaler. Deze colleges worden als hoorcolleges gegeven.

In het derde en vierde jaar volgt u verdiepende en/of verbredende modules (de zogenoemde minors), en volgt u stage. Wanneer u alle onderdelen van het curriculum hebt afgerond, en de afsluitende vertaalexamens hebt behaald, dan ontvangt u een diploma van ITV Hogeschool en mag u de titel Bachelor of Communication (B.Comn.) voeren.

Het is ook mogelijk vanuit het buitenland voor vertaler te studeren. Het programma is gelijk aan dat voor de studenten in de maandopleiding. Door extra faciliteiten en contacten met docenten en medestudenten houdt u het niveau hoog. ITV Hogeschool heeft een online studiesysteem dat u altijd en overal ter wereld kunt gebruiken.

Losse modules
De minors die in het derde en vierde jaar aangeboden worden, staan ook open voor externe inschrijving. U kunt deze minors volgen voor permanente educatie voor uw beroep, of als liefhebberij uit interesse voor de taal en de cultuur. Voor veel van deze minors is goede kennis van de taal uiteraard van belang; een talenstudie is echter niet noodzakelijk.